Radio Proglas

Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu zalo≈æená na tradiƒçních k≈ôes≈•ansk√Ωch hodnotách vysílající bez reklam. Ve vysílání najdete slovesné, duchovní a samoz≈ôejmƒõ také hudební po≈ôady. Hlavní redakce sídlí v Brnƒõ a dále máme 6 regionálních studií: Radim (Olomouc), Kristián (Praha), Hedvika (Ostrava), Vojtƒõch (Hradec Králové), ≈†tƒõpán (Litomƒõ≈ôice) a Jan Neumann (ƒåeské Budƒõjovice).Enjoy Kolem Se Toc, Vecerní Chvály, and programs including Trikrát Z Proglasu: Uhlír & Sverák, among others.